"Moments de suau poesia es fonen en un ambient que alhora barreja la nostalgia del passat i un desig renovador de retornar la fraternitat a la vida. Rasmus Sievers i Marina Monsonís són autors d'un documental que és simultàniament lleuger i autèntc, però també profundament en contacte amb la humanitat." (desició deel jurat)

Es pot veure en alta resolució.

cat